การเขียนบรรณานุกรม สื่อออนไลน์

1 ความเห็น

reference onlie

Reference online

บรรณานุกรม สื่อออนไลน์

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรมรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่

APA (American Psychological Association)

คู่มือการใช้อินเตอร์เนตด้วย “มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์” (Mozilla Firfox)

ใส่ความเห็น

คู่มือการใช้อินเตอร์เนตด้วยมอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์
Handbook : Browsing the internet with Mozilla Firefox

๑.บทนำ

โปรแกรม Mozilla Firefox เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี ไม่ผิดกฏหมาย และมีความรวดเร็วในการทำงาน ประหยัดทรัพยากร มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ ทีมงานพัฒนามีจำนวนมาก มีระบบความปลอดภัยที่ดี และมีส่วนเสริมให้ใช้ที่หลากหลาย จึงเป็นโปรแกรมที่หลายหน่วยงานนิยมให้ใช้งาน จนเป็นโปรแกรมใช้อินเตอร์เนตที่มีผู้นิยมใช้ทั่วโลกมากที่สุด (จากเว็บไซต์ W3C School http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp August ,2011)

เพิ่มเติม

อบรมคอมพิวเตอร์ เขตพระนคร กทม.

ใส่ความเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อชุมชน

 คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเบื้องต้น
คอร์ส ระยะเวลาการอบรม 40 ชั่วโมง

สื่อการสอน

 1. DVD พร้อม คู่มือเอกสารประกอบการอบรม
 2. วิดีโอประกอบการสอน
 3. E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

E-Book

 1. โปรแกรมสำหรับเปิดอินเตอร์เนต Firefox
 2. การสมัคร Gmail
 3. การส่งอีเมลล์ และ แนบไฟล์
 4. Google Map
 5. การสมัคร Facebook และวิธีการใช้งาน
 6. การโพสต์วิดีโอ youtube
 7. การเขียน CD ข้อมูล เพลง ภาพ
 8. การใช้ Photoscape
 9. การจัดสเป็คคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
 10. การใช้โปรแกรม Team viewer ขอความช่วยเหลือระยะไกล

หลักสูตรการอบรม

เพิ่มเติม

ภาษาซีชาร์ป (C#)

ใส่ความเห็น

#.Net

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป

รหัสวิชา 32203

เพิ่มเติม

ภาษาซี (C)

ใส่ความเห็น

C Programming

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

รหัสวิชา 32201

  เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์กราฟิก(CG)

ใส่ความเห็น

Computer Graphic

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการออกแบบ

รหัสวิชา 22101

เพิ่มเติม

อบรม เทคโนโลยีการศึกษาแบบออนไลน์

ใส่ความเห็น

Older Entries Newer Entries