อบรมคอมพิวเตอร์ เขตพระนคร กทม.

ใส่ความเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อชุมชน

 คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเบื้องต้น
คอร์ส ระยะเวลาการอบรม 40 ชั่วโมง

สื่อการสอน

 1. DVD พร้อม คู่มือเอกสารประกอบการอบรม
 2. วิดีโอประกอบการสอน
 3. E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

E-Book

 1. โปรแกรมสำหรับเปิดอินเตอร์เนต Firefox
 2. การสมัคร Gmail
 3. การส่งอีเมลล์ และ แนบไฟล์
 4. Google Map
 5. การสมัคร Facebook และวิธีการใช้งาน
 6. การโพสต์วิดีโอ youtube
 7. การเขียน CD ข้อมูล เพลง ภาพ
 8. การใช้ Photoscape
 9. การจัดสเป็คคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
 10. การใช้โปรแกรม Team viewer ขอความช่วยเหลือระยะไกล

หลักสูตรการอบรม

เพิ่มเติม

อบรม เทคโนโลยีการศึกษาแบบออนไลน์

ใส่ความเห็น

อบรมอินเตอร์เนต เรื่อง เอกสารออนไลน์ (Google Doc)

ใส่ความเห็น

เป็นวิทยากรสอน MS- Powerpoint 2010

ใส่ความเห็น

เป็นวิทยากรสอน MS-Powerpoint 2010

สอนนักเรียนชั้น ม.1

วันที่  23 – 27  ก.ย. 2553

ห้อง 214

อบรมเรื่อง ไวรัส

ใส่ความเห็น

ไวรัส
เนื้อหา