แบบประเมินหลังเรียน

 

C Programming

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

รหัสวิชา ง23401 ภาษาซี ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระยะเวลาสอน 4 มกราคม 2555 –  24 กุมภาพันธ์ 2555

คะแนนทุกอย่างหมดเขต ส่ง ภายในวัน ศุกร์ ที่ 17/2/2555 เท่านั้น  เกรดจะออกวันที่ 18/2/2555

ตารางเก็บคะแนน :แจ้งผู้ปกครอง และนักเรียน

กระดาษคำตอบออนไลน์ (Digital Answer Book)

ผลการทดสอบด้วยระบบ Digital Answer Book

การส่งงาน

 • ให้ใช้เว็บ www.pccns.in.th/iworkbook  ในการส่งงาน คลิกที่สำหรับนักเรียน เลือกไฟล์ และกรอกข้อมูลส่งงานได้เลย
 • แบบฝึกหัดไหน  แบบฝึกหัดที่เท่าไร ไม่เข้าใจ อ่านรายละเอียดงานที่ “รายละเอียดงาน” ด้านล่าง(ส่งผิดแบบฝึกหัด ครูไม่สามารถให้คะแนนได้)
  • EX-01 :10 คะแนน : หมดเขต 31 ม.ค. 54: MindMap แนะนำตนเอง ส่งเป็นไฟล์  PNG
  • EX-02 :15 คะแนน : หมดเขต 31 ม.ค. 54: MindMap สรุปเนื้อหาก่อนกลางภาค ส่งเป็นไฟล์  PNG
  • EX-03 :05 คะแนน : หมดเขต ท้ายคาบ: ไฟล์โปรแกรม scanf.c ส่งเป็นไฟล์ .c
  • EX-04 :10 คะแนน : หมดเขต ท้ายคาบ: ไฟล์โปรแกรม triangle.c ส่งเป็นไฟล์ .c และ .exe

รายละเอียดงาน

 • -เก็บข้อมูลนักเรียน-
  ให้ดาวโหลดและกรอกแบบวิเคราห์ผู้เรียนรายบุคคล ลงในไฟล์บันทึกเก็บไว้ และรอ กรอกในฐานข้อมูลอีกครั้ง
 • แบบฝึกหัดที่ 1- (EX1) : MindMap แนะนำตัวเอง  : 10 คะแนน : ส่งเป็นไฟล์รูปภาพ สกุล PNG เท่านั้น
  • 5 คะแนน : แนะนำตัวเอง ให้ละเอียดที่สุด (ส่งภายในคาบ)  ต้องมี
   • ภาพถ่าย(ที่สามารถระบุตัวตนได้)
   • email
   • facebook url
   • เบอร์โทรศัพท์ตัวเองและ ผู้ปกครอง
  • 5 คะแนน : ความสวยงาม ความละเอียด
 • แบบฝึกหัดที่ 2- (EX2) : MindMap สรุปสิ่งที่ได้เรียน  : 15 คะแนน : ส่งเป็นไฟล์รูปภาพ สกุล PNG เท่านั้น
  • 10 คะแนน : สรุปสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วก่อนกลางภาคทั้งหมด แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ละเอียดที่สุด
  • 5 คะแนน : ความสวยงาม ความละเอียด

  *การบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพแบบ PNG ให้ไปที่เมนู File ->Export…->Image->PNG  แล้วก็ระบุตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์พร้อมตั้งชื่อไฟล์ จากนั้นก็ บันทึก จะได้เป็นไฟล์รูปภาพแบบ PNG สำหรับส่งงาน EX1 และ EX2


ดาวโหลดโปรแกรม

 • Dekos Mind :โปรแกรมสร้าง Mind Map, Free
 • DevC++ : สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาซี

การวัด/ประเมินผล

 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  แบ่งเป็น 80:20

 • เก็บคะแนนก่อนกลางภาค   30 คะแนน
 • สอบกลางภาค   20 คะแนน
 • เก็บคะแนนหลังกลางภาค   30 คะแนน
 • สอบปลายภาค   20 คะแนน

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

เนื้อหา/ดาวน์โหลดเอกสารใบความรู้

หน่วยการเรียนรู้

 1. พื้นฐานภาษาซี
  คำสั่งแสดงผล  ประวัติ  คอมเม้น คำสั่งควบคุม รหัสแสดงผล
 2. ตัวแปรและคำสั่งรับค่า
 3. การคำนวณทางคณิตศาสตร์
 4. เงื่อนไข
 5. คำสั่งแบบวนรอบ