คู่มือการขอความช่วยเหลือระยะไกลด้วย “ทีม วิวเวอร์” (Team Viewer)
Handbook : Ask for help with Team Viewer

๑.บทนำ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล นั่นหมายความว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่มีอินเตอร์เนต  และมีโปรแกรมนี้ติดตั้ง ทั้งเครื่องที่เราใช้อยู่ และเครื่องที่เราจะควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เนต  เราก็สามารถควบคุมการทำงานได้ เสมือนเรานั่งหน้าเครื่องนั้นเลยทีเดียว  ควบคุมการทำงานของ เมาส์ คีย์บอร์ดได้หมด    โปรแกรมประเภทนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุม หรือ ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ อยู่ไกลกันมาก   ซึ่งเป็นประโยชน์ช่วยลดเวลาในการทำงาน ไม่ต้องเดินทางไปดูแลถึงที่  เพียงแค่มานั่งใช้เครื่องที่มีอินเตอร์เนตก็สามารถใช้งานได้  แต่ข้อเสียของโปรแกรมประเภทนี้ คือ หากมีคนใช้ในทางที่ผิด  ก็สามารถแอบควบคุมเครื่องของเราได้ ในตอนที่เราไม่อยู่  ..แต่ไม่ต้องกลัวตรงนั้น เพราะโปรแกรมนี้มีระบบป้องกันความปลอดภัย ด้วย     เช่นมีการใช้รหัสผ่านทุกครั้งก่อน อนุญาตให้ควบคุม และมีการสุ่มรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เปิดใช้งาน  ทำให้ลดความเสี่ยงได้มาก  และถ้าบุคคลที่เราต้องการให้ช่วยเหลือเรา เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้  ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไร   …โปรแกรมนี้มีประโยชน์มาก  แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ว่าใช้ในทางที่ถูกหรือที่ผิด ในบทความนี้ เราจะใช้โปรแกรมนี้ ในการขอความช่วยเหลือ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์มีปัญหา หรือปรึกษา  ที่ต้องดูหน้าจอภาพ  และเครื่องสามารถใช้อินเตอร์เนตได้  ก็สามารถ ขอความช่วยเหลือให้ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยดูเครื่องให้เราได้ จากระยะไกล เพียงแค่มี ID และ Password ให้กับผู้เชี่ยวชาญ  ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้แล้วครับ

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทุกท่าน หากมีความผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งมาที่ E-Mail : president.amp@gmail.com  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง และหากท่านต้องการนำบทความนี้ไปเผยแพร่ โปรดระบุอ้างอิงจากเว็บนี้ด้วย เพราะหากมีการแก้ไข จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียน ได้เขียนบทความต่อๆไปอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยด้วย

จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง

ผู้เขียน

๒.รูปแบบที่ใช้อ้างอิงบทความนี้

 • ภาษาไทย
  จิรัฎฐ์  พงษ์ทองเมือง. (๒๘ กันยายน ๒๕๕๔). คู่มือการขอความช่วยเหลือระยะไกลด้วย “ทีม วิวเวอร์” (Team Viewer) (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ xx เดือน ๒๕xx จาก https://gtaskool.wordpress.com/2011/09/28/team-viewer
 • APA referencing (EN).
  Pongthongmueng,G. (September 28,2011).Ask for help with Team Viewer.
  Retrieved Month xx, 2xxx, from https://gtaskool.wordpress.com/2011/09/28/team-viewer

๓.เครื่องมือในการเขียนบทความ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Ultimate x86  ,
  2GB of RAM,CPU Dual-Core E5200 2.5GHz
 • โปรแกรม Mozilla Firefox Version 6.0.2 ภาษาไทย

 ๔.คุณสมบัติของโปรแกรม

ทั่วไป

หมวดหมู่

 • หมวดหมู่  โปรแกรมเครือข่าย (Networking Software)
 • หมวดหมู่ย่อย  โปรแกรมควบคุมระยะไกล (Remote Access)

ระบบที่ใช้ได้

 • ระบบปฏิบัติการ  Windows 7, Windows 2003, Windows Me, Windows 98, Windows 2000, Windows Vista, Windows NT, Windows XP, Windows Server 2008

ข้อมูลการดาวน์โหลด

 • ขนาดไฟล์  3.97 MB
 • ชื่อไฟล์  TeamViewer_Setup.exe

ราคา

 • ลิขสิทธิ์ ฟรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก cnet.com

๕.ดาวน์โหลดโปรแกรม

5.1 ภาพแสดง เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม

5.1 ) เปิดไปที่เว็บไซต์ http://www.teamviewer.com  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เริ่มใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ฟรี!  ดังรูปข้างต้น

5.2 ภาพแสดง การดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ Cnet

5.2) คลิกปุ่มดาวน์โหลด ดังรูปข้างต้น

5.3 ภาพแสดงการดาวน์โหลดไฟล์

5.3 ) คลิกปุ่ม บันทึกแฟ้ม (สำหรับ Mozilla Firefox) ดังรูปข้างต้น

๖.ติดตั้งโปรแกรม

6.1 ภาพแสดงการเปิดโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว

6.1) ดับเบิ้ลคลิก เปิดโปรแกรม TeamViewer_Setup.exe ดังรูปข้างต้นเพื่อติดตั้งโปรแกรม

6.2 ภาพแสดงการคลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม

6.2) คลิกปุ่ม Run เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม ดังรูปข้างต้น

6.3 ภาพแสดงการ ตัวเลือกการติดตั้ง

6.3) ตั้งค่าก่อนการติดตั้ง  แนะนำให้เลือกแบบ Install เพื่อให้ติดตั้งลงไปในเครื่องเลย เพราะจะติดตั้งเพียงครั้งเดียว  แต่ถ้าเลือกแบบ Run ทุกครั้งท่านต้องมาเปิดไฟล์ที่ใช้งานใหม่ เมื่อเลือก Install แล้ว กดปุ่ม Next ได้เลย

6.4 ภาพแสดงตัวเลือกการติดตั้ง

6.4) เลือกตัวเลือก personal/non-commercial use เพื่อใช้งานได้ฟรี สำหรับลิขสิทธิ์แบบไม่แสวงหาผลกำไร เพราะเราใช้เพียงแค่ขอความช่วยเหลือเท่านั้น

6.5 ภาพแสดงการยอมรับข้อตกลงการใช้ ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม

6.5) คลิกเครื่องหมายถูก ในกล่อง I accept และ I agree ทั้งสอง กล่อง เพื่อเป็นการยอมรับการใช้ลิขสิทธิ์แบบฟรี  จากนั้นคลิกปุ่ม Next ดังภาพข้างต้น

6.6 ภาพแสดงตัวเลือกการติดตั้ง โดยการกำหนดรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง

6.6) คลิกที่ No เพื่อเป็นการให้โปรแกรมสุ่มรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ร้ายแอบควบคุมเครื่องของเรา  หากคลิก Yes จะเป็นการ ใช้รหัสแบบเดิมทุกครั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงกว่า  จึงให้เลือกเป็น No ดังเหตุผลที่กล่าวมา จากนั้นคลิก Next ได้เลย

6.7)หลังจากนั้น โปรแกรมจะทำการติดตั้งลงเครื่อง  รอสักครู่ ก็เป็นอันเสร็จครับ

๗.การใช้งาน

7.1 ภาพแสดงหน้าต่างของโปรแกรม

7.1) เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็จะเป็นดังรูปข้างต้น  สิ่งที่ต้องใช้ และ บอกกับผู้เชี่ยวชาญคือ  ID และ ก็ Password  ซึ่งจะปรากฎหลังจากเปิดโปรแกรม ไม่เกิน 5 วินาที   ID  จะอยู่ที่ช่องหมายเลข 1 และ Password จะอยู่ในช่องหมายเลข 2 ดังภาพ  จากนั้น เมื่อท่านได้บอก ID และ Password แก่ผู้เชี่ยวชาญแล้ว  ท่านก็เพียงแค่รอ ให้ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาควบคุม ดูหน้าจอของท่าน    สักพัก  เมาส์ หรือ คีย์บอร์ด ท่าน จะถูกควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญเอง  ท่านก็เพียงนั่งดูการทำงาน  เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยไม่จำเป็นต้องให้มาดูที่บ้านของท่าน หรือที่ทำงานก็ได้แล้วครับ

๘.ขอบคุณแหล่งข้อมูล

  Panda Security.TeamViewer – การเข้าถึงและการใช้เดสก์ท็อปร่วมกันจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ออนไลน์) .สืบค้นเมื่อ ๒๘ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ จาก http://www.teamviewer.com