คู่มือการใช้ “คลาวด์ แอนตี้ไวรัส” (Cloud Antivirus)
Handbook : Cloud Antivirus

๑.บทนำ

หลายๆคนคงมองหา แอนตี้ไวรัส ดีๆสักตัว ที่มีการอัพเดทตลอดเวลา  ใช้งานได้ฟรี ไม่กินทรัพยากรเครื่องมาก ทำงานรวดเร็ว ผมขอแนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ  Cloud Antivirus เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Cloud ซึ่งทำงานได้รวดเร็วมาก ผมก็ทดสอบไวรัสมาหลายตัวแล้ว สามารถจับได้หมด เพราะมีการตรวจสอบการทำงานตลอดเวลา มีการตรวจจับไวรัสแบบ real time จากทั่วทุกมุมโลก โดยดูได้จากเว็บไซต์ของโปรแกรมเอง

1.1 ภาพแสดงระบบ Collective Intelligence ของโปรแกรม โดยดูได้จาก Activity monitor ในหน้าเว็บไซต์โปรแกรม

1.1) จากภาพจะเห็นได้ว่า ระบบโปรแกรมทำงานพร้อมกันทั่วทุกมุมโลก อย่างเช่นวันนี้ (28/09/2554) มีการพบไฟล์ไวรัส ใหม่ 153 ไฟล์  เมื่อวาน พบ 199 ไฟล์ เป็นต้น ผมทดสอบใช้งานแล้วก็ไม่ยุ่งยาก  เมนูใช้งานง่าย เครื่องเบาสบาย ไม่ใช้ทรัพยากรเครื่องมาก  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากวิดีโอ  http://www.youtube.com/watch?v=0-JfW4Ut8kg

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทุกท่าน หากมีความผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งมาที่ E-Mail : president.amp@gmail.com  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง และหากท่านต้องการนำบทความนี้ไปเผยแพร่ โปรดระบุอ้างอิงจากเว็บนี้ด้วย เพราะหากมีการแก้ไข จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียน ได้เขียนบทความต่อๆไปอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยด้วย

จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง

ผู้เขียน

๒.รูปแบบที่ใช้อ้างอิงบทความนี้

 • ภาษาไทย
  จิรัฎฐ์  พงษ์ทองเมือง. (๒๘ กันยายน ๒๕๕๔).  คู่มือการใช้ “คลาวด์ แอนตี้ไวรัส” (Cloud Antivirus)         (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ xx เดือน ๒๕xx จาก https://gtaskool.wordpress.com/2011/09/28/cloud-antivirus/
 • APA referencing (EN).
  Pongthongmueng,G. (September 28,2011). Cloud Antivirus.
  Retrieved Month xx, 2xxx, from https://gtaskool.wordpress.com/2011/09/28/cloud-antivirus/

๓.เครื่องมือในการเขียนบทความ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Ultimate x86  ,
  2GB of RAM,CPU Dual-Core E5200 2.5GHz
 • โปรแกรม Mozilla Firefox Version 6.0.2 ภาษาไทย

 ๔.คุณสมบัติของโปรแกรม

ทั่วไป

หมวดหมู่

 • หมวดหมู่  โปรแกรมรักษาความปลอดภัย
 • หมวดหมู่ย่อย  โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Software)

ระบบที่ใช้ได้

 • ระบบปฏิบัติการ  Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ข้อมูลการดาวน์โหลด

 • ขนาดไฟล์  22.69MB
 • ชื่อไฟล์  CloudAntivirus.exe

ราคา

 • ลิขสิทธิ์ ฟรี


๕.ดาวน์โหลดโปรแกรม

5.1 ภาพแสดงการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์


5.1 ) เปิดไปที่เว็บไซต์ http://www.cloudantivirus.com/en/ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Download free ดังรูปข้างต้น

5.2 คลิกปุ่มบันทึกแฟ้มดังรูป

5.2 ) คลิกปุ่ม บันทึกแฟ้ม (สำหรับ Mozilla Firefox) ดังรูปข้างต้น

๖.ติดตั้งโปรแกรม

สิ่งสำคัญของการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคือ  เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องควรมีแอนตี้ไวรัสเพียงตัวเดียว เพราะมิฉะนั้น บางโปรแกรม หากใช้พร้อมกัน หลายๆโปรแกรม จะเกิดการแย่งทรัพยากรภายในเครื่อง อาจเกิดการชนกันของการทำงานในเครื่องทำให้เครื่อง น๊อค และค้างไปเลยก็ได้  ดังนั้น หากจะใช้โปรแกรมนี้ ควรถอดถอนการติดตั้ง(Uninstalled) โปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวอื่นออกเสียก่อน

6.1 ดับเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเสร็จ

6.1) ดับเบิ้ลคลิก เปิด ดังรูปเพื่อติดตั้งโปรแกรม

6.2 ภาพแสดงหน้าต่างแรกของการติดตั้งโปรแกรม

6.2) คลิกปุ่ม Option ดังรูปข้างต้น เพื่อตั้งค่าก่อนการติดตั้ง เพราะโปรแกรม Cloud Antivirus นั้นจะมีโปรแกรมอื่นติดมาด้วย ดังนั้นเราตั้งค่าส่วนที่เราไม่ต้องการติดตั้งออกก่อน โดยการคลิกปุ่ม Options ดังรูป

6.3 ภาพแสดงการตั้งค่าก่อนการติดตั้ง

6.3) ตั้งค่าก่อนการติดตั้ง ตามรูปข้างต้น ดังนี้

1)เอากาถูก หน้า Set Yahoo!…. ออก เพื่อไม่ต้องการให้ yahoo เป็นเว็บเริ่มต้นสำหรับการค้นหาข้อมูล  โดยการคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ เครื่องหมายกาถูกก็จะหายไป

2)เอากาถูก หน้า Install Panda Secutity Toolbar…. ออก เพื่อไม่ต้องการให้ ติดตั้งแถบเครื่องมือ Panda Secutity โดยการคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ เครื่องหมายกาถูกก็จะหายไป

3)ตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Accept and Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง

6.4 ภาพแสดงการติดตั้ง โปรแกรมจะดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นอีกครั้งหนึ่ง

6.4) รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการติดตั้งเสร็จ โปรแกรมจะดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

6.5 ภาพแสดงการตั้งค่าลิขสิทธิ์

6.5) เลือกเป็น Free Edition เพื่อต้องการใช้งานแบบฟรี (ค่าปกติเซตให้อยู่แล้ว)  จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จการติดตั้ง

๗.การใช้งาน

7.1 ภาพแสดงการ สแกนไวรัส โดยการคลิกขวาที่ไดรฟ์ที่ต้องการแล้วเลือก Scan..

7.1) วิธีการใช้งานที่ง่ายที่สุดเหมือน แอนตี้ไวรัสทั่วไป คือการ เปิด My Computer  แล้วคลิกขวาที่ไดรฟ์ที่เราต้องการ จากนั้น เลือก Scan ดังรูปข้างต้น เป็นการสาธิตการ สแกนไดรฟ์ C:

7.2 ภาพแสดงการ สแกนไวรัส โดยใช้เมนูในโปรแกรม

7.2) การตั้งค่าการ สแกนในโปรแกรม ดังภาพข้างต้น อธิบายดังนี้

1)คลิกที่รูปแว่นขยาย ขวามือสุดของโปรแกรมดังรูป

2)สามารถเลือก แบบ Optimized Scan เพื่อสแกน ทั้งเครื่องแบบคร่าวๆ ได้

3)สามาถเลือก Other Scans เป็นการ สแกนไวรัสแบบละเอียด โดยสามารถระบุตำแหน่งได้ว่า ต้องการ สแกนที่ ไดรฟ์ หรือ โฟลเดอร์ ตามที่เราต้องการ

๘.ขอบคุณแหล่งข้อมูล

  Panda Security.DOWNLOAD FREE ANTIVIRUS – The first free cloud antivirus (ออนไลน์) .
สืบค้นเมื่อ ๒๘ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ จาก http://www.cloudantivirus.com/en