คู่มือการใช้ จีเมล (Gmail)
Handbook : How to use Gmail.

๑.บทนำ

Gmail คือบริการฟรีอีเมลที่ทำงานบนระบบ Search Engine ซึ่งมีหน้าตาไม่แตกต่างจากรูปแบบของ Google เท่าไหร่ คือไม่มีลูกเล่น ดูเรียบง่ายแต่เน้นที่ความรวดเร็วในการเข้าถึงเป็นหลัก Gmail มีระบบการจัดเก็บที่ดี มีระบบค้นหาตามหัวเรื่องจดหมาย ส่งเมล POP 3 ได้ มีระบบการป้องกันไวรัสที่ดีมาก มีระบบป้องกันspam ไว ใช้ง่าย ส่งไฟล์ประกอบง่าย โดยส่วนตัวแล้ว ผมชอบใช้ Gmail มากเพราะมีบริการมากมาย และก็มีระบบป้องกัน spam ทีดีมาก  หายากที่จะมีอีเมลขยะมาสักชิ้น และสามารถปรับแต่งธีมเป็นของตัวเองได้   การสมัคร Gmail นั้นปัจจุบันต้องมีการยืนยันทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันตัวตนก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นผู้ใช้จริงๆ ไม่ใช่ spam เป็นบริการดีๆจาก Google  และสามารถนำ Gmail ที่ท่านสมัครไปใช้ในบริการอื่นๆของ Google ได้มากมาย เช่น youtube , blogger เป็นต้น

เพิ่มเติม