การเขียนบรรณานุกรม สื่อออนไลน์

1 ความเห็น

reference onlie

Reference online

บรรณานุกรม สื่อออนไลน์

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรมรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่

APA (American Psychological Association)

คู่มือการใช้อินเตอร์เนตด้วย “มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์” (Mozilla Firfox)

ใส่ความเห็น

คู่มือการใช้อินเตอร์เนตด้วยมอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์
Handbook : Browsing the internet with Mozilla Firefox

๑.บทนำ

โปรแกรม Mozilla Firefox เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี ไม่ผิดกฏหมาย และมีความรวดเร็วในการทำงาน ประหยัดทรัพยากร มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ ทีมงานพัฒนามีจำนวนมาก มีระบบความปลอดภัยที่ดี และมีส่วนเสริมให้ใช้ที่หลากหลาย จึงเป็นโปรแกรมที่หลายหน่วยงานนิยมให้ใช้งาน จนเป็นโปรแกรมใช้อินเตอร์เนตที่มีผู้นิยมใช้ทั่วโลกมากที่สุด (จากเว็บไซต์ W3C School http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp August ,2011)

เพิ่มเติม