อบรมคอมพิวเตอร์ เขตพระนคร กทม.

ใส่ความเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อชุมชน

 คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเบื้องต้น
คอร์ส ระยะเวลาการอบรม 40 ชั่วโมง

สื่อการสอน

 1. DVD พร้อม คู่มือเอกสารประกอบการอบรม
 2. วิดีโอประกอบการสอน
 3. E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

E-Book

 1. โปรแกรมสำหรับเปิดอินเตอร์เนต Firefox
 2. การสมัคร Gmail
 3. การส่งอีเมลล์ และ แนบไฟล์
 4. Google Map
 5. การสมัคร Facebook และวิธีการใช้งาน
 6. การโพสต์วิดีโอ youtube
 7. การเขียน CD ข้อมูล เพลง ภาพ
 8. การใช้ Photoscape
 9. การจัดสเป็คคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
 10. การใช้โปรแกรม Team viewer ขอความช่วยเหลือระยะไกล

หลักสูตรการอบรม

เพิ่มเติม

ภาษาซีชาร์ป (C#)

ใส่ความเห็น

#.Net

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป

รหัสวิชา 32203

เพิ่มเติม

ภาษาซี (C)

ใส่ความเห็น

C Programming

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

รหัสวิชา 32201

  เพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์กราฟิก(CG)

ใส่ความเห็น

Computer Graphic

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการออกแบบ

รหัสวิชา 22101

เพิ่มเติม