วันที่ 20-22 สิงหาคม 2553

ที่ผ่านมาได้ทำการติดตั้งโปรแกรม โดยลงระบบปฏิบัติการใหม่ เป็น window7 ให้กับห้อง 215 

ปัญหา

  • เครื่องหลังสุดแถวกลาง ใช้เน็ตไม่ได้
  • เครื่องหน้าสุดแถวกลาง  ซีดีรอม ใช้ไม่ได้
  • เครื่องบางเครื่องที่เป็นคนละรุ่นกัน ยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ชุดใหม่
  • ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปิดเครื่อง อัตโนมัติ หลังจากไม่ได้ใช้งาน 20 นาที