ย้ายเว็บสำหรับส่งงาน

 

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 6.00 น. เป็นต้นไปให้ย้ายเว็บสำหรับส่งงานมาที่  www.br.ac.th/geradt  เนื่องจาก ตอนนี้ gpskool.ning.com มีปัญหาเรื่อง host  อยู่

เว็บนี้จะใช้ในการเรียนและการส่งงานตลอด 

การส่งงาน

 โปรแกรมส่งงานชุดนี้ทำงานบนเว็บดังนั้นรอง รับไฟล์ได้ประมาณไม่เกิน 2 MB  นักเรียนสามารถส่งที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่มี internet  โดยการส่งงานให้ไปที่ เมนูขวามือ ที่เขียนว่า “ส่งงาน“  จากนั้น เลือกไฟล์ที่จะส่ง ไฟล์ชื่ออะไรก็ได้ เพราะ โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อให้เองเมื่อส่งแล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Brows.. แล้วเลือกวิชา  แบบฝึกหัดครั้งที่เท่าไหร่ดูให้ถูกต้อง  ห้อง เลขที่    ส่วนชื่อให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียว   ไม่ต้องมีคำนำหน้า  และไม่ต้องใส่นามสกุล  

การส่งซ้ำ

ให้ส่งไฟล์เหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ตรงชื่อให้ใส่ _แล้วตามด้วยครั้งที่ส่งซ้ำ  โดยระบุรูปแบบเป็น ชื่อ_ครั้งที่ส่งซ้ำ  เช่น    จุฑามาศ ส่งซ้ำครั้งที่ 1  ให้ใส่ตรงช่องชื่อเป็น   jutamas_1 

การเช็กดูงาน ว่าครูได้รับแล้วหรือไม่

ให้คลิกไปที่เมนู “ตรวจดูงานที่ส่งแล้ว“  ซึ่งอยู่ทางขวามือ  ระบุวิชา แบบฝึกหัดครั้งที่และห้อง ให้ถูกต้อง จากนั้นก็ดูว่ามีเลขที่ตัวเองอยู่หรือไม่  หากมีแล้ว แสดงว่าส่งงานเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้หน้าตายังไม่สวยงาม ก็จะพยายามปรับปรุงเรื่อยๆครับ  ^^

Advertisements